Loading...
img-03
img-02

SARS-CoV-2 (COVID-19) ANTIGENTEST

Antigentest: Flowflex SARS-CoV-2 är ett antigentest för Covid 19 för självprovtagning. Ett av marknadens mest tillförlitliga och användarvänliga antigentest. Flowflex SARS-CoV-2 är CE-godkänt och avsett för användning i hemmet och arbetsplatsen utan att en vårdgivare behöver vara på plats för att utföra testningen. Det är ett antigentest med hög kvalitet för självprovtagning. Testet är bra för de personer som på ett snabbt och enkelt sätt vill veta om dem för närvarande har en pågående infektion av Covid-19. Med Flowflex snabbtest kan man förhindra en snabb spridning av Covid-19 i god tid då ni får svarsresultat inom 15 minuter. Det är mycket viktigt att följa instruktionerna för att få ett rättvisande test. Instruktionerna i manualen som med följer testet är mycket utförliga och lättförståeliga. 

Har CE-certifiering:  JA, certifierad för hemmabruk (certifieringsnummer V9 042074 0032 Rev.00)

 Varje förpackning innehåller:  1 test kit                                                                                                                                             1 instruktionsmanual med bilder

Säkerställd produkt: Detta självtest har utvärderats via en oberoende klinisk studie för att kalkylera Specificitet, Sensitivitet och Tillförlitlighet.

  • Specificitet= 99,6 %
  • Känslighet = 97,1 %
  • Noggrannhet= 99,3%

För att ytterligare säkerställa kvaliteten på självtestet, har det även gjorts utvärdering för att inte reagera falskt positivt med andra smittämnen som orsakar luftvägsinfektioner.

Så här utförs testet:

Testet är väldigt enkelt och går snabbt att utföra. Ett prov från näsans ena näsborre tas med en provpinne. Sedan tas provpinnen ner i provröret varefter 4 droppar från provröret överförs till testkassetten. Resultatet kan avläsas efter bara 15 minuter.
(detaljerade instruktioner medföljer).

Se även videon nedan från producenten.