Loading...
img-03
img-02

PCR-Test (Polymerase Chain Reaction)

PCR (Polymerase Chain Reaction) ett molekylärt test med hög känslighet som vi tar för att spåra genetisk information från en specifik organism, t.ex. virus. PCR för covid-19 spårar genetisk information (ribonukleinsyra eller RNA) hos SARS-Cov-2 från prover i övre luftvägarna (nasofarynxodling, svalgprov, saliv). PRC-testet har godkänts av Världshälsoorganisationen som “gold standard” för att diagnostisera infektion med covid-19.

Nasofarynxodlingar och svalgprover för PCR-testning tas med en steril och säker bomullspinne av kvalificerad medicinsk personal. Därefter analyseras testet av en molekylärbiolog som använder sig av den senast utvecklade RT-PCR-metoden.  Tänk på att du alltid bör vidta de försiktighetsåtgärder som rekommenderas av Folkhälsomyndigheten även om ditt testresultat är negativt.

Beroende på testresultatet får du ett reseintyg elektroniskt och/eller i pappersformat från E-hälsomyndigheten.