Loading...
img-03
img-02

RT-PCR för SARS-COV-2 OCH FLU

RT-PCR-test för:  COVID-19, Influensa A/B samt RS-virus

RT-PCR är en mycket känslig molekylär testteknik genom vilken vi upptäcker genetiskt material från en specifik organism t.ex. virus. RT-PCR för COVID-19 detekterar det genetiska materialet (ribonukleinsyra eller RNA) av SARS-Cov-2 från prover från övre luftvägarna (naso-, munsvalget, saliv). Medan TaqMan SARS-CoV-2, Flu-A, Flu-B, RSV-analysen är en RT-PCR-analys för detektering av RNA från SARS-CoV-2-virus, influensa A/B (influensa A/B)-virus , och respiratoriskt syncytialvirus (RSV) i nasofaryngeala pinnprover.

RT-PCR-testet har godkänts som ett guldstandardtest av Världshälsoorganisationen, WHO, för att diagnostisera COVID-19-infektion.

Naso/orofaryngeala prover för RT-PCR-testning kommer att samlas in med hjälp av en flexibel steril och säker bomullspinne. Därefter kommer testet att analyseras av en molekylärbiolog med den senast utvecklade RT-PCR-maskinen (QuantStudio 7 Flex).

Tänk på att även om du får ett negativt testresultat bör du alltid vidta alla de försiktighetsåtgärder som Folkhälsomyndigheten rekommenderar. Beroende på id-handling som har registrerats vid testtillfället så får man sitt testresultat antingen elektronisk och/eller i pappersformat.